Exteriörbilder

Fjällstuga
Utsikt från vägen bredvid.
Ren utanför fjällstugan i Foskros.
Fjällstuga
Ren utanför knuten.
Fjällstuga, vinter Storån